Dětské hřiště

Nově máme ve Škoda sport parku dětské hřiště velké 10 x 15m, je oplocené, aby byl zamezen přístup psům

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ

 • pískoviště pro nejmenší děti, které je opatřené ochrannou plachtou proti znečištění pískové výplně
 • pružinové houpadlo pro čtyři děti ( čtyřlístek)
 • pružinové houpadlo jednomístné (koník)
 • kombinovaná sestava Pavla, která se skládá ze dvou závěsných řetězových houpaček s plastovými sedáky a ložiskovými závěsy
 • skluzavka
 • kreslící tabule
 • koš na mini košíkovou pro malé děti

Pod kombinovanou sestavou je zhotovena dopadová plocha a povrch tlumící náraz. Použitý materiál povrchu je drobný oblý štěrk o velikosti 4-8 mm. Veškeré vybavení je certifikované a v souladu s CSN EN 1176 -1177.

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád dětského hřiště ÚMO 2 Plzeň Slovany

 1. Areál hřiště je volně přístupný veřejnosti, použití areálu na vlastní odpovědnost.
 2. Vstup dětí do věku 6 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
 3. Jednotlivá zařízení je možno používat pouze k účelu, ke kterému jsou určena. (Podmínkou je použití ochranných bezpečnostních pomůcek a vybavení)
 4. Použití zařízení na vlastní nebezpečí.
 5. Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jejich určením, jakékoliv úpravy a neodborné zásahy jsou přísně zakázány. Opravy a údržbu mohou provádět pouze oprávněné osoby v souladu s ČSN EN 1176 - 1177.
 6. V celém areálu platí zákaz kouření a požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 7. Do areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty, zákaz jízdy na kole, zákaz vjezdu všemi motorovými prostředky, vyjma vozidel, provádějících údržbu.
 8. Je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch hřiště a povrchy zařízení, je zakázáno i jakékoliv jiné znečišťování areálu.

Dodržování tohoto provozního řádu bude kontrolováno : 1x týdně

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ

Celoročně -v období 1.4.- 30.9. 08,00 hod. - 20,00 hod.
v období 1.10.- 31.3. 08,00 hod. - 17,00 hod.

  

V případě poškození zařízení volejte: 724 554 602